ساحل شمال ---------------- لینک دونی

Thursday, March 10, 2005

اسامی حمايت کنندگان از فراخوان "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكای شمالی" تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل ــ ژنو
زمان: 15 مارس 2005 ساعت :0014 / مكان: Place des Nations

كوشندگان حقوق بشر
وجدانهای بيدار سراسر جهان
61 مين نشست کميسيون حقوق بشر 14 مارس 2005 در ژنو آغاز به کار خواهد کرد.
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكای شمالی" از تمامی افرادی كه حقوق مصرحه در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر در مورد آنها نقض شده است دعوت ميكند تا با حمايت از خواسته های زير در جهت تحقق مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر در ايران همگام شويم.
ما همراه با تمامی افرادی که در تاريخ سه شنبه 15 مارس 2005 در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو گرد می آييم و جملگی حمايت کنندگان اين فراخوان در ايران و خارج از ايران ازکميسيون حقوق بشر سازمان ملل طلب ميکنيم تا به فرياد حق پامال شدگان در جمهوری اسلامی ايران گوش فرا داده و

ــ نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را محکوم کنيد
ــ گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل را به ايران اعزام کنيد

ــ نظارت دائمی سازمان ملل بر وضعيت حقوق بشر در ايران را مستقر کنيد.

ما معتقديم عملی شدن اين گامها در بهبود وضع اسفناک حقوق بشر در ايران موثر خواهد بود.

لطفا جهت اعلام حمايت و کسب اطلاعات بيشتر با شماره ها و يا ای ميل زير تماس بگيريد
آمريکای شمالی:
001 514 365 9212
001 514 369 4929
اروپا:
0046 704 124 5000
00 41 79 464 2038
ihrnena@gmail.com

اسامی حمايت کنندگان:
ــ اسديان نسرين ( اعضای اعدام شده خانواده در دهه 1360: سيامک، توکل، نورالله وانشاء الله اسديان - حميد رضا و عبدالرضا نصيری - فريدون اعظمی- رضا زرشکی- جمشيد سپهوند)
ــ امامی پور سام (برادر، طاهر – اعدام 1365 )
ــ امامی پور وداد (برادر، طاهر – اعدام 1365 )
ــ بديعی شهره ( همسر، نوری – قربانی ترور ميکونوس – برلين)
ــ برادران منيره ( زندانی دهه 1360 شاهد عينی روند اعدامهای 1367)
ــ براهنى رضا (نويسنده و فعال حقوق بشر، زندانی سابق)
ــ برومند خانواده (عبدالرحمان –ترور درپاريس 1370)
ــ بوذری هوشنگ ( زندان و شکنجه 1371 )
ــ بهرامی نژاد (برادر، ابوالفضل – اعدام 1362)
ــ بهکيش جعفر ( خواهر، همسر خواهر و 4 برادر وی قربانيان شکنجه و اعدام: زهرا ، مرگ زير شکنجه؛ سيامک اسديان اعدام خيابانی 1360 ؛ محمدرضا اعدام خيابانی 1360؛ محسن اعدام 1364 ؛ محمود اعدام 1367 ؛ محمدعلی اعدام 1367)
ــ پناهی ليلی ( مهرداد پناهی اعدام 1367 )
ــ پوينده نازنين ( محمد جعفر – قتل های زنجيره ای 1377 )
ــ پيران مصطفى (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ پيمان پيران (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ جاويد تهرانی بهروز(زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ جبارى عليرضا)مترجم و زندانى سابق)
ــ جبارى خانواده (جليل - قربانى اعدامهاى 1367)
ــ جزنی ميهن ( محکوم به اعدام 1360)
ــ جعفری محمد ( مدير مسّول روزنامه "انقلاب اسلامی" - زندانی سياسی دهه 1360 )
ــ جهانگيری حيدر (بردار مهين و محمد قلی- اعدام 1360 - الله قلی اعدام خيابانی 1362 ، جعفر اعدام 1367 )
ــ حسينی غفار خانواده (غفار- قربانى قتل های زنجيره ای )
ــ حميدی فرزاد (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ داراب زند بينا (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ دوانی حسين ( پيروز دوانى ــ قربانى قتلهاى زنجيره اى)
ــ دهکردی سارا ( نوری – قربانی ترور ميکونوس – برلين)
ــ دهکردی مازيار ( نوری – قربانی ترور ميکونوس – برلين)
ــ رئيس دانا رضا (زندانى دهه 1360 همزمان همسر و فرزند وی در زندان بوده اند)
ــ زارع زاده اردشير حسن ( دانشجو- 500 روز انفرادی - 7,5 سال محکوميت به زندان)
ــ زال زاده حسين (ابراهيم زال زاده ــ قربانى قتلهاى زنجيره اى)
ــ زرافشان زويا (ناصر زرافشان ــ وكيل پرونده قتل هاى زنجيره اى )
ــ زرکاری نادر ( زندانى دهه 1360)
ــ سيرجانى سايه (فرزند سعيدى سيرجانى ــ قتلهاى زنجيره اى)
ــ طاهرى عباس (برادر انوش طاهرى قربانى اعدام هاى 1367)
ــ طبرزدی حشمت (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ عباسقلی نژاد اميد (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ عبدالعليان مرتضی ( زندانی سياسی 1361 )
ــ کماليها سعيد (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ فانی رضا (زندانى سياسى دهه 1360 سه عضو خانواده قربانی اعدام های دهه 1360 : امين نجاتی محرم، فريدون نجاتی محرم و فرزاد نجاتی محرم)
ــ فرسادمنش فرساد ( زندانى دهه 1360)
ــ فروهر پرستو (داريوش فروهرو پروانه اسكندرى ــ قربانى قتلهاى زنجيره اى)
ــ قادری آذر رسول (عبداله قادری آذر- قربانى ترور در اطريش )
ــ قاضی آلا (عفت قاضی - قربانى ترور در سوئد )
ــ قاضی تارا (عفت قاضی - قربانى ترور در سوئد )
ــ قيصری حسن (زندانى سياسى در حال حاضر)
ــ ماهباز عفت ( علی ماهباز اعدام 1360 و عليرضا اسکندری اعدام 7136 )
ــ مختاری سهراب (محمد مختارى ــ قربانى قتلهاى زنجيره اى)
ــ مرادی الميرا (زندانى دهه 1360)
ــ معروفی عباس ( نويسنده و مدير مسئول ماهنامه توقيف شده "گردون" )
ــ معزز آذر ( زندانی سياسی 1360 - 1364 - محراب معزز ، اعدام 1361 - همسر ناصر صابر بچه مير، قربانی اعدام های 1367 - قاسم ديانت اعدام 1367 )
ــ ملكى محمد (استاد دانشگاه و زندانی سياسی دهه 60)
ــ منتظری سعيد (حميد منتظری- قربانى اعدام های 1367 )
ــ نظرآهاری شيوا ( سخنگوی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی - تهران)
ــ نيکو ربيع ( برادر- مجتبي، قربانی اعدام 1361 )
ــ هاشمى استفان (فرزند زهرا كاظمى – قتل زير شکنجه)
ــ هدايتی ئاسو ( ابوبکر هدايتی - قربانى ترور در سوئد )

سازمانهای حقوق بشری حمايت کننده:
کمتيه دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی – ايران
ائتلاف جهانی عليه شکنجه – کانادا
روزنامه نگاران در تبعيد – کانادا
کنگره مسلمانان کانادا – کانادا
مرکز کانادايی قربانيان شکنجه – کانادا
انجمن قلم کانادا(PEN)
10 تن از اعضای کانون نويسندگان ايران به شرح زير از تجمع اعتراضی و اهداف آن حمايت کرده اند:

1- آقايی پور فرزانه
2- ايران لو علی
3- بهبهانی سيمين
4- ثقفی عليرضا
5- جباری عليرضا
6- خامه ای انور
7- درويشيان علی اشرف
8- زرافشان ناصر
9- صالحی سيدعلی
10- نوزری حسنعلی

‏پنجشنبه‏، 2005‏/03‏/10

|| 3:23 PM

:: آرشيو ::پیوندها
تبجا
تریفه
شبح
مهاباد
زيتون
دیدگاه
بروسکه
مهدیس
صدای ما
اخبار روز
خسن آقا
پيک ايران
نشر بيدار
رادبو فردا
روشنگرى
خاکستری
لینکستون
سیپریسک
سینما متن
آشپزباشی
گزارشگران
من و پالتاک
رادیو برابری
وبلاگ لنگرود
شهسوار تنها
رادیوآوای آشنا
شادی شاعرانه
رادیو همبستگی
رادیو بی بی سی
آلبوم عکسهای زيبا
رادیو صدای کارگران
وبلاگهای دانشجویان
وبلاگ نوام چامسکی
کتابهای رایگان فارسی
لیست وبلاگهای فارسی
وبلاگ های فعال در اکسیر

ليست وبلاگهای به روز شده

powered by blogger