ساحل شمال ---------------- لینک دونی

Tuesday, March 30, 2004

برخيز و بيفشان و بباران ما را

رضا مقصدی

سه شنبه ١١ فروردين ١٣٨٣ – ٣٠ مارس ٢٠٠۴
دستت را سبز می خواهم، دلت را نيز.

جانت را آبی می خواهم، عشقت را نيز.

جهانت را سپيد می خواهم، آرزويت را نيز.

بهار را بذر افشان سرزمين خويش.

دست و دل و جان و جهانت را سلام می گويم

که نوروز را به جشن نشسته يي.

ايران جانت گل افشان بادبگشا! بگشا! دريچه ها را بگشا!

بر خاطره ها دريچه ها را بگشا!

با تو دل من، هوای ديگر دارد

شادی مرا در يچه ها را بگشا!

* * *

بگذار بهار از تو آغاز شود

آواز خجسته ی تو، پرواز شود

ای عاطفه ی شکفته، ما را بنواز!

زيباست هر آن چه با تو دمساز شود

* * *

سودا زده ام، دوباره بشناس مرا

سرشار کن از ترانه ی ياس مرا

هيهات، چه دور ماندم از شور حيات

بازآ و ببر به سمت گيلاس مرا

* * *

در سينه اگر هزار خنجر داريم

انديشه ی عاشقانه در سر داريم

برگ دل ما بهار بی مرگ شده ست

بر گستره ی سپيده، بستر داريم

* * *

باران، باران، دوباره باران آمد

مهمان زلال شاخساران آمد

آمد که اميد کشته را سبز کند

ياران! باران، به کشتزاران آمد

* * *

از پونه، پيام آشنا می آيد

عطر علف از عاطفه ها می آيد

خيزيد و به روی عاشقان، گل ريزيد!

ای منتظران! بهار ما می آيد

* * *

در صبج شکوفه، در برت می خواهم

شبنم زده و تازه ترت می خواهم

آن دم که به ساحل تو نزديک ترم

دريا – دريا بيشترت می خواهم

* * *

غم نيست، دوباره قامت افراز و بخوان!

جان را به اميد، شادمان ساز و بخوان!

سرمست تر از سپيده برخيز و برقص!

آتش به دل زمانه انداز و بخوان!

* * *

سخت است زمانه، سخت، شعری بنويس!

از خنده ی باغ بخت، شعری بنويس!

شاعر! تپش بنفشه ها را بنگار !

از سبزترين درخت، شعری بنويس!

* * *

برخيز و بيفشان و بباران ما را

سبز است ترانه ی بهاران، ما را

ای شعله ی هر شکفته، ای آتش عشق!

برخيز و برانگيز و بسوزان ما را!

|| 6:04 PM

Monday, March 29, 2004

*فراخوان "كميته بين المللى تحقيق در باره جنايات جمهورى اسلامى ايران عليه بشريت
هم ميهنان گرامی!
بدنبال طرح ايده وانتشار فراخوانی در رابطه با تلاش مشترک برای " به رسميت " شناساندن جنايات رژيم جمهوری اسلامی و بويژه فاجعه تابستان 67 بمثابه جنايت عليه بشريت جلسه ای به تاريخ 12 دسامبر در پاريس تشکيل شد و در اين جلسه بخش بزرگی از فعالين ايرانی مقيم فرانسه که در زمينه دفاع از حقوق و آزاديهای مدنی و سياسی در ايران به مبارزه بر عليه رژيم جمهوری اسلامی ايران دست می يازند، حضور داشتند. جمع در زمينه لزوم آغاز اين کارزار که در حقيقت کارزاری افشاگرانه، بين المللی و فراگير است و نيز محورهای آن به بحث و تبادل نظر دست زدند. اهميت جنبه قضايی اين کارزار، لزوم بسيج حقوق دانان ايرانی و خارجی ، لزوم گسترش اين کارزار به انجمن ها و گروه های ايرانى و خارجی فعال در اين زمينه و به ويژه اين که ابعاد اين کارزار بزرگ و طولانی مدت از توان اين و يا آن فرد يا گروه محلی يا منطقه ای خارج است، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پايان جلسه که در آن تصميم به ادامه فعاليت و تدارک مقدمات اين کارزار گرفته شد، نويسندگان اين فراخوان از طرف جمع مامور شدند که برای اين اقدامات اوليه تلاش کرده و راه را برای تشکيل جلسات گسترده تر و فراگيرتر هموار کنند.
ما در اين زمينه به اقداماتی نظير بررسی اوليه زمينه قضايی موجود، تماس با گروه ها و افرادی که ابراز تمايل به همکاری کرده بودند، تحقيق در مورد تجارب موجود نظير دادگاه های بين المللی يوگسلاوی و رواندا و بررسی تعاريف موجود مقوله " جنايت عليه بشريت "، تحقيق در مورد خطوط عمومی و حوزه های کار در اين زمينه، طرح مطالب با گروه ها و جريانات خارجی فعال در حوزه آزاديهای دموکراتيک مدنی و سياسی و ...دست زد يم. حاصل اين تلاش اوليه قبل از هرچيز روشن شدن گستردگی و دشواری کار، لزوم بسيج همه توان های ممکن و موجود از طريق رجوع به همه ايرانيان آزاده، چه متشکل و چه فردي، بسيج خانواده های قربانيان و به خصوص اين که زمينه قضايی رسيدگی مستقل به اقدامات رژيم جمهوری اسلامی از نقطه نظر جنايت عليه بشريت کاملا فراهم است، مى باشد. در واقع ما با فراوانی و نه كمبود مدارک مستدل و شاهدان عينی روبرو هستيم . ما به اتفاق آرا به ا ين نتيجه رسيديم که مصالح، علاقه و انرژی اوليه لازم برای آغاز کار کاملا فراهم مى باشد.
!
اين فراخوان در واقع جمع بندی ما از اقدامات اوليه ما در انجام وظيفه ای است که به ما محول شده بود. ما به نمايندگی از طرف جمعی که ما را انتخاب کرده است، در جهت تشکيل يک جلسه بزرگ برای رسيدگی به اين اقدامات اوليه و شروع عملی اين کارزاراز شما دعوت می کنيم تا در جلسه روز جمعه دوم آوريل در ساعت 19 در سالن " آژکا" شرکت کنيد تا با همکاری يکديگر سنگ بنای اين اقدام بزرگ را بگذاريم. در اين فاصله
www.comite-iran.com سايت انترنتی ما:
در اختيار همه علاقمندان است. ما از همه ميخواهيم تا نکات، تذکرات، پيشنهادات خود، يعنی هر آنچه را که فکر ميکنيد می تواند در اين زمينه برای آغاز کار مورد توجه قرار بگيرد، به اين سايت ارسال داريد. ما نيز تا حد امکان، مطالب و نکات مورد نظر خود رابه تدريج در اين سايت منعکس خواهيم نمود.
باشد تا با همکاری يکديگر، دين خود را به هزاران هزار قربانيان اين رژيم قرون وسطايی ادا کنيم و داغ محکوميت آن را برای هميشه بر پيشانی رهبران، آمران و مجرمين اين اقدامات جنايتکارانه بکوبيم ونگذاريم تا گذشت زمان گرد فراموشی بر روی اين جنايات بنشاند.
هيئت تدارک برای تشکيل " کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت "
پاريس ـ 21 مارس 2004
آدرس آژكا :
177 Rue Charonne 75011 PARIS

|| 8:48 PM

:: آرشيو ::پیوندها
تبجا
تریفه
شبح
مهاباد
زيتون
دیدگاه
بروسکه
مهدیس
صدای ما
اخبار روز
خسن آقا
پيک ايران
نشر بيدار
رادبو فردا
روشنگرى
خاکستری
لینکستون
سیپریسک
سینما متن
آشپزباشی
گزارشگران
من و پالتاک
رادیو برابری
وبلاگ لنگرود
شهسوار تنها
رادیوآوای آشنا
شادی شاعرانه
رادیو همبستگی
رادیو بی بی سی
آلبوم عکسهای زيبا
رادیو صدای کارگران
وبلاگهای دانشجویان
وبلاگ نوام چامسکی
کتابهای رایگان فارسی
لیست وبلاگهای فارسی
وبلاگ های فعال در اکسیر

ليست وبلاگهای به روز شده

powered by blogger